Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

Jak się zabezpieczyć przed wyciekiem gazu w domu?

Instalacja gazowa może być przyczyną groźnego wypadku, szczególnie jeśli jest wadliwie wykonana. Do tego jeśli zimą temperatura spada poniżej 35 stopni Celsjusza, a instalacja wykonana jest z rur stalowych, jak większość instalacji zakładanych w latach 90-tych, istnieje ryzyko nieszczelności. Jak zabezpieczyć się przed wyciekiem gazu w domu?


Bezpieczne przyłącze gazu ziemnego

Rury stalowe obecnie zostały wyparte przez instalacje wykonywane polietylenu. Nowa technologia to także nowe zabezpieczenia takie jak wyprowadzenie głównego kurka odcinającego na zewnątrz budynku, nawet na linii granicznej budynku, co ułatwia pracę służbom pogotowia gazowego. Same rury układa się pod ziemią na głębokości około 1 m i łączy do sieci gazowej za pomocą trójnika. Po zasypaniu ziemią przykrywa się ją żółtą folią ostrzegawczą, co jest jasnym znakiem dla robotników ziemnych, ze w tym miejscu nie należy prowadzić prac ziemnych koparką. Wszystkie miejsca krzyżowania się rur z innymi instalacjami zabezpiecza się rurami osłonowymi.


Instalacja gazowa w starym budownictwie, domku jednorodzinnym i wspólnocie mieszkaniowej


Najczęściej problemy nieszczelności instalacji gazowej występują w starym budownictwie przedwojennym oraz budownictwie jednorodzinnym, w których brak rzetelnych przeglądów stwarza zagrożenie wybuchami. Prawo zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców budynków i ich właściciele do okresowych przeglądów, kontroli i oceny stanu instalacji. Takie przeglądy najczęściej dokonuje się raz do roku i podczas nich sprawdzane są odbiorniki gazu i dostępna instalacja gazowa. W przypadku zabudowanej instalacji dokonuje się uproszczoną próbę szczelności, która sprawdza stopień przydatności do dalszej pracy instalacji gazowych.
Problemem wielu domków jednorodzinnych jest niewiedza instalatorów. Często montowane są wentylatory mechaniczne w miejscach, gdzie występują gazowe podgrzewacze wody lub piece dwufunkcyjne. Ich działanie powoduje cofanie się spalin do pomieszczenia i wzrost stężenia czadu. Także usytuowanie urządzeń gazowych może być niebezpieczne: piecyki gazowe nie mogą być zabudowane w szafce czy materiałami łatwopalnymi, instalacja nie może być lutowana cyną oraz urządzenia zasilane gazem ziemnym nie mogą być podłączone do instalacji za pomocą przewodów elastycznych. Może to doprowadzić do zapalenia się materiałów czy też nieszczelności instalacji i w konsekwencji wybuchu gazu.
Najwięcej jednak problemów dostarcza stara instalacja gazowa wykonana z rur stalowych. Są one podatne na korozję, a miejsca przechodzenia przez ścianę rzadko były zabezpieczane przed pracą murów.


Zabezpieczenia dostępne dla instalacji gazowej


Czasami sama konserwacja i okresowe inspekcje instalacji wydają się być niewystarczającymi. Jeśli boisz się wycieku gazu to najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie w pomieszczeniu, w którym biegną rury z gazem ziemnym lub znajdują się urządzenia zasilane gazem detektora gazu. Detektory gazu służą do nieprzerwanego kontrolowania stężenia niebezpiecznych substancji, takich jak gaz ziemny, propan-butan oraz tlenek węgla w powietrzu. Detektor wykrywa w swoim najbliższym otoczeniu przekroczenie niedozwolonej kondensacji gazów palnych i uruchamia sygnalizację dźwiękową i świetlną, która informuje mieszkańców o zagrożeniu. Niektóre detektory mogą współpracować z zaworem zamykającym dopływ gazu do instalacji gazowej i wyłączać go automatycznie w chwili wykrycia wycieku. W zintegrowanych systemach zabezpieczeń można także podłączyć czujnik pod wentylator i w przypadku niebezpiecznego podniesienia się poziomu gazów, zainicjować jego działanie, co spowoduje szybszą wymianę powietrza w pomieszczeniu, w którym doszło do wycieku.


Jeśli czujesz gaz


Do mieszanki gaz ziemnego oraz propan-butanu specjalnie dodawane są substancje zapachowe, dzięki czemu użytkownicy bardzo szybko wyczują ulatniający się gaz. Jeżeli poczujesz w mieszkaniu zapach gazu, to znak, że instalacja gazowa jest nieszczelna. Pierwszym krokiem, jaki w tym wypadku należy przedsięwziąć, jest jak najszybsze wywietrzenie pomieszczeń, by pozbyć się zgromadzonego gazu i zmniejszyć ryzyko wybuchu. Nawet po wywietrzeniu lepiej nie używać otwartego ognia, nie palić papierosów i nie używać sprzętu elektrycznego, nawet dzwonka do drzwi. Następnie warto sprawdzić czy przez przypadek jakieś z urządzeń gazowych nie zostało poprawnie zakręcone lub czy w piecyku gazowym starej generacji nie zgasł płomień. Jeśli nie to jest powodem problemu albo nie można go naprawić, najlepiej wyłączyć główny zawór gazu oraz zadzwonić na pogotowie gazowe.

Data publikacji: 28.12.2017 09:50:00

Zaloguj się aby skomentować

ul. Wojewódzka 3e
58-560 Jelenia Góra
tel. 508 234 074
tel. 757 657 774
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.